تیم ما

محسن سلطانیان

مدیر محصول

علی نقی زاده

مدیر توسعه کسب و کار

کیارش حسینی

قائم مقام اَکسِل

ایمان زرین عضو

مدیر عامل اَکسِل

شهرام قاسمی

نماینده اَکسِل قزوین

پیمان کاظمی

نماینده اَکسِل اصفهان

محمد پژوهنده

نماینده اَکسِل گیلان