اولویت های ما

بازی
Game

ساخت بازی های تلفن همراه

خدمات ارزش افزوده
Value Added Services

خلق ارزش افزوده در بستر تلفن همراه

گردشگری
E-Tourism

نوآوری های حوزه گردشگری

فناوری های مالی
Financial Technology

نوآوری های حوزه فینتک

واقعیت مجازی
Virtual Reality

اپلیکیشن ها و خدمات حوزه VR

واقعیت افزوده
Augmented Reality

اپلیکیشن ها و خدمات حوزه AR

اینترنت اشیاء
Internet of Things

دستاوردهای حوزه IoT

سایر
Other

خدمات نوآورانه در بستر اینترنت و موبایل