مرکز شتاب دهی اکسل اصفهان ۲۹ دی ماه با حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات در استان اصفهان افتتاح گردید.

این مراسم با حضور مهندس جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر خواجویی مدیر عامل همراه وس، دکتر کشمیری رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مهندس ایمان زرین عضو مدیر شتاب‌دهنده اکسل در مرکز شتاب دهی واقع در ساختمان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.

مهندس جهانگرد و دکتر خواجویی طی مراسم افتتاحیه بر توسعه کسب و کارهای بومی با فعال‌سازی ظرفیت‌های استانی تأکید نمودند.

در ادامه مراسم، ایمان زرین عضو مدیر شتاب‌دهنده اکسل ضمن ارائه برنامه‌های این مجموعه، اولویت‌های سرمایه گذاری اکسل را گردشگری الکترونیک، اینترنت اشیاء و سرویس‌های ارزش افزوده بر بستر موبایل و محتوا و سرویس‌های حاصل از هم‌افزایی این حوزه‌ها، برشمرد.

پس از مراسم افتتاحیه، تیم های داوطلب با اهداف و چشم اندازهای این شتاب دهنده آشنا شده و با مدیران ارشد اکسل ملاقات داشتند و به معرفی تیم، ایده و محصولات خود پرداختند.

لازم به ذکر است خبر افتتاح شتاب دهنده اکسل به صورت گزارش در اخبار شبکه تلویزیونی استان اصفهان نیز پخش شده است.